İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARININ GENEL BELİRTİLERİ

İnflamatuvar Barsak (Bağırsak) Hastalıklarının karakteristik belirtileri şunlardır:

Gastrointestinal infeksiyon (veya ‘mide infeksiyonu’) ve irritabl barsak sendromu (İBS) da bu belirtilerden bazılarına neden olabilir.

Bu bir mide infeksiyonu mu?

Sıradan bir gastrointestinal infeksiyon ve İnflamatuvar Barsak (Bağırsak) Hastalığı arasındaki fark zaman faktörüdür. İnfeksiyonda, neredeyse her zaman, bir veya en fazla iki haftada belirtiler kaybolur İnflamatuvar Barsak Hastalıklarında ise, belirtilerin yok olması daha uzun sürer ve belirtiler geri geldiğinde başka ataklar veya alevlenmeler olacaktır.

Hastalığım İrritabl Barsak Sendromu mu, İnflamatuvar Barsak (Bağırsak) Hastalığı mı?

İrritabl barsak sendromunun belirtileri, karın ağrısı, ishal ve kabızlıkla sınırlı olma eğilimini gösterir. Ayrıca dışkınızda kan, ateşiniz veya kilo kaybınızın olması da İrritabl Barsak Sendromunda pek muhtemel değildir. Hastalığınızdan endişeleniyorsanız veya emin değilseniz mutlaka doktorunuzla görüşün.

İnflamatuvar Barsak (Bağırsak) Hastalıklarının uyarı niteliğindeki belirtileri

Bir kişi İnflamatuvar Barsak (Bağırsak) Hastalığına yakalandığında ne olur?

İnflamatuvar Barsak (Bağırsak) Hastalığı olan birçok insanın belirtilerin kötüye gittiği, alevlenme, aktif evre, nüksetme veya ‘atak’ olarak bilinen dönemleriyle birlikte hastalığın durgun olduğu ve birkaç belirtinin olduğu veya hiçbir belirtinin mevcut olmadığı, remisyon olarak bilinen dönemleri olur.

Alevlenmelerin sayısı, türü ve uzunluğu değişkendir ve İnflamatuvar Barsak (Bağırsak) Hastalıkları farklı kişileri farklı şekillerde etkiler.

Alevlenmelerin uzunluğuna ve sıklığına bağlı olarak İnflamatuvar Barsak (Bağırsak) Hastalıkları farklı türlere ayrılabilir:

Çoğu kişide Kronik Aralıklı İnflamatuvar Barsak (Bağırsak) Hastalığı olarak bilinen, arada remisyon dönemleri olan daha uzun süren alevlenmeler mevcuttur.