İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARININ NEDENLERİ NELERDİR?

İnflamatuvar Barsak (Bağırsak) Hastalıklarının nedenleri hala tam olarak net değildir. Ancak birçok uzman, bunun çok faktörlü (çeşitli farklı etkenin rol oynadığı) bir açıklaması olduğuna inanmaktadır. Bu faktörler aşağıdakileri içerebilir.

Bu da, aile bireylerinin Ülseratif Kolit veya Crohn hastalığına yakalanıp yakalanmayacaklarını tahmin etmenin bir yolu olmadığı anlamına gelmektedir.

Nedeni ne olursa olsun, Ülseratif Kolitte ve Crohn hastalığında, bir şeyin bağışıklık sistemini tetiklediği ve bunun da barsaklarda inflamasyon yarattığı düşünülmektedir. Bu inflamasyon olması gerektiği gibi sona erdirilmediğinde, gastrointestinal kanalda hasara ve Ülseratif Kolit ile Crohn hastalığına yol açmaktadır.

Önemli bir husus, ne Ülseratif kolitin ne de Crohn hastalığının bulaşıcı olduğudur. Bunun anlamı, bu durumdaki birinden hastalık ‘kapamayacağınız’ gibi, hastaysanız siz de başkalarına ‘bulaştıramazsınız’.

İnflamatuvar Barsak Hastalıkları belirtilerini kötü yönde etkileyebilen olası tetikleyiciler

İnflamatuvar Barsak (Bağırsak) Hastalıklarının kesin nedeni net olmasa da, belirtilerin kötüye gitmesine neden olan bazı tetikleyiciler vardır.

Bunların arasında: